Breaking News

admin

Ống thép đúc mạ kẽm 8in,Dn200 Phi 219 Tiêu chuẩn ASTM A53,A 106

Thep-ong-duc-ma-kem-273

Ống thép đúc mạ kẽm 8in,Dn200 Phi 219 Tiêu chuẩn ASTM A53,A 106 Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với các …

Read More »

Ống thép đúc mạ kẽm 6in ,DN 150,Phi 168 Tiêu chuẩn ASTM A106,A53,API5L

Thep-ong-duc-ma-kem-168

Ống thép đúc mạ kẽm 6in ,DN 150,Phi 168 Tiêu chuẩn ASTM A106,A53,API5L Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với các …

Read More »

Ống thép đúc mạ kẽm phi 140 ,DN 125/5IN Tiêu chuẩn ASTM A106,A53,API5L

Thep-ong-duc-ma-kem-140

Ống thép đúc mạ kẽm phi 140 ,DN 125/5IN Tiêu chuẩn ASTM A106,A53,API5L Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với các …

Read More »

Ống thép đúc mạ kẽm phi 114,DN 100, 4INCHES/ ASTM A53,A106,API5L

ong-thep-duc-ma-kem-114

Ống thép đúc mạ kẽm phi 114,DN 100, 4INCHES/ ASTM A53,A106,API5L Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với các nhà cung …

Read More »

Ống thép đúc mạ kẽm phi 90 DN 80/3INCHES/ASTM A 53,A 106,API5L

ong-thep-duc-ma-kem-90

Ống thép đúc mạ kẽm phi 90 DN 80/3INCHES/ASTM A 53,A 106,API5L Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với các nhà …

Read More »