Breaking News

admin

Thép Ống Mạ Kẽm Phi 219,DN 200,OD219.1,T/C A106/API5L

thep-ong-duc-ma-kem-phi 219

Thép Ống Mạ Kẽm Phi 219,DN 200,OD219.1,T/C A106/API5L CTY TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT Chuyên cung cấp thép ống đúc lò hơi,ống đúc dẫn dầu,ống chịu áp lực hàng nhập khẩu từ các nước như nhật bản,TQ,Nga với số lượng lớn có xe vận chuyển tới công trình của quý khách hang Đường Kính Thép Ống Đúc  Mạ Kẽm …

Read More »

Thép Ống Mạ Kẽm Phi 168,Dn 150,OD168.3,T/C/A106/API5L

thep-ong-duc-ma-kem-phi 168

Thép Ống  Mạ Kẽm Phi 168,Dn 150,OD168.3,T/C/A106/API5L CTY TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT Chuyên cung cấp thép ống đúc lò hơi,ống đúc dẫn dầu,ống chịu áp lực hàng nhập khẩu từ các nước như nhật bản,TQ,Nga với số lượng lớn có xe vận chuyển tới công trình của quý khách hang Đường Kính Thép Ống Đúc  Mạ Kẽm Phi …

Read More »

Thép Ống Mạ Kẽm Phi 141.3, Dn125 , OD 140,T/C A06/API5L

thep-ong-ma-kem-phi 141

Thép Ống Mạ Kẽm Phi 141.3, Dn125 , OD 140,T/C A06/API5L CTY TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT  Chuyên cung cấp thép ống đúc lò hơi,ống đúc dẫn dầu,ống chịu áp lực hàng nhập khẩu từ các nước như nhật bản,TQ,Nga với số lượng lớn có xe vận chuyển tới công trình của quý khách hang Thép Ống Mạ Kẽm …

Read More »

Thép Ống Mạ Kẽm Phi 114,Dn 100,D 114.3 ASTM A106/API5L,A53

thep-ong-duc-ma-kem-phi 114

Thép Ống  Mạ Kẽm Phi 114,Dn 100,D 114.3 ASTM A106/API5L,A53   CTY TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT Chuyên cung cấp thép ống đúc lò hơi,ống đúc dẫn dầu,ống chịu áp lực hàng nhập khẩu từ các nước như nhật bản,TQ,Nga với số lượng lớn có xe vận chuyển tới công trình của quý khách hang Đường Kính Thép Ống …

Read More »

Thép Ống Mạ Kẽm Phi 90,Dn 80,D 88.9 ASTM A106/API5L,A53

thep-ong-duc-ma-kem-phi90

Thép Ống  Mạ Kẽm Phi 90,Dn 80,D 88.9 ASTM A106/API5L,A53 CTY TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT Chuyên cung cấp thép ống đúc lò hơi,ống đúc dẫn dầu,ống chịu áp lực hàng nhập khẩu từ các nước như nhật bản,TQ,Nga với số lượng lớn có xe vận chuyển tới công trình của quý khách hang Đường Kính Thép Ống Đúc  …

Read More »

Thép Ống Mạ Kẽm Phi 76,Dn 65,D 76.3 ASTM A106/API5L,A53

thep-ong-duc-ma-kem-phi76

Thép Ống  Mạ Kẽm Phi 76,Dn 65,D 76.3 ASTM A106/API5L,A53 CTY TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT Chuyên cung cấp thép ống đúc lò hơi,ống đúc dẫn dầu,ống chịu áp lực hàng nhập khẩu từ các nước như nhật bản,TQ,Nga với số lượng lớn có xe vận chuyển tới công trình của quý khách hang Đường Kính Thép Ống Đúc  …

Read More »

Thép Ống Mạ Kẽm Phi 60,Dn 50,D 60.3 ASTM A106/API5L,A53

thep-ong-duc-ma-kem-phi 60

Thép Ống  Mạ Kẽm Phi 60,Dn 50,D 60.3 ASTM A106/API5L,A53 CTY TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT Chuyên cung cấp thép ống đúc lò hơi,ống đúc dẫn dầu,ống chịu áp lực hàng nhập khẩu từ các nước như nhật bản,TQ,Nga với số lượng lớn có xe vận chuyển tới công trình của quý khách hang Đường Kính Thép Ống Đúc  …

Read More »