Breaking News

THÉP ỐNG ĐÚC MẠ KẼM

chuyên nhập khẩu buôn bán thép ống đúc mạ kẽm nhúng nóng chất lượng cao

Ống thép đúc mạ kẽm 18IN,Dn 450 Phi 457 Tiêu chuẩn ASTM A106,A53 BR

thep-ong-duc-ma-kem 457

Ống thép đúc mạ kẽm 18IN,Dn 450 Phi 457 Tiêu chuẩn ASTM A106,A53 BR Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với …

Read More »

Ống thép đúc mạ kẽm Dn 400 Phi 406 Tiêu chuẩn ASTM A 53,API5L Grade B

ong-thep-duc-ma-kem-406

Ống thép đúc mạ kẽm Dn 400 Phi 406 Tiêu chuẩn ASTM A 53,API5L Grade B Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh …

Read More »

Ống thép đúc mạ kẽm 14 IN ,Dn 350 Phi 355 Tiêu chuẩn ASTM A53,A106

ong-duc-ma-kem-355

Ống thép đúc mạ kẽm 14 IN ,Dn 350 Phi 355 Tiêu chuẩn ASTM A53,A106 Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh …

Read More »

Ống thép đúc mạ kẽm 8in,Dn200 Phi 219 Tiêu chuẩn ASTM A53,A 106

Thep-ong-duc-ma-kem-273

Ống thép đúc mạ kẽm 8in,Dn200 Phi 219 Tiêu chuẩn ASTM A53,A 106 Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với các …

Read More »

Ống thép đúc mạ kẽm 6in ,DN 150,Phi 168 Tiêu chuẩn ASTM A106,A53,API5L

Thep-ong-duc-ma-kem-168

Ống thép đúc mạ kẽm 6in ,DN 150,Phi 168 Tiêu chuẩn ASTM A106,A53,API5L Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với các …

Read More »

Ống thép đúc mạ kẽm phi 140 ,DN 125/5IN Tiêu chuẩn ASTM A106,A53,API5L

Thep-ong-duc-ma-kem-140

Ống thép đúc mạ kẽm phi 140 ,DN 125/5IN Tiêu chuẩn ASTM A106,A53,API5L Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với các …

Read More »

Ống thép đúc mạ kẽm phi 114,DN 100, 4INCHES/ ASTM A53,A106,API5L

ong-thep-duc-ma-kem-114

Ống thép đúc mạ kẽm phi 114,DN 100, 4INCHES/ ASTM A53,A106,API5L Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với các nhà cung …

Read More »

Ống thép đúc mạ kẽm phi 90 DN 80/3INCHES/ASTM A 53,A 106,API5L

ong-thep-duc-ma-kem-90

Ống thép đúc mạ kẽm phi 90 DN 80/3INCHES/ASTM A 53,A 106,API5L Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với các nhà …

Read More »