ThepTruongThinhPhat
Thép Tấm SS400,CT3, SM490

Thép Tấm SS400,CT3, SM490

  • Mã: TheptamSS400
  • 436

ü  Thép tấm thông dụng : Mark thép: CT3, SS400, SS490, SS400, SS490, Q235, Q345B, C45/S45C; ASTM-A572, A36, A572

ü  Mác thép của Nga: CT3, CT3πC , CT3Kπ , CT3Cπ Theo tiêu chuẩn: GOST 3SP/PS 380-94

ü  Mác thép của Nhật : SS400, SS490/SM490, SS540  Theo tiêu chuẩn: JIS G3101, SB410, 3010.

ü  Mác thép của Trung Quốc : SS400, Q235A, Q235B, Q235C, Q345B, Q345,  Q235D,….theo tiêu chuẩn : JIS G3101, GB221-79

ü  Mác thép của Mỹ : A515 Gr70, A516 Gr, A36, AH36, A572 GrA, A5720 GrB, …..theo tiêu chuẩn : ASTM

ü  Các loại thép tấm chuyên dùng cứng cường độ cao, chống mài mòn, Thép tấm Q345B, C45, 65r, SB410 , 15X , 20X

 

Chi tiết sản phẩm
   
Steel bars for concrete reinforcement 
Tiêu chuẩn  
Standard
Mác thép
Grade
Độ bền cơ lý
Mechanical Properties
Giới hạn chảy
Yeild Point
(N/mm2)
Giới hạn đứt
Tensile Strength
(N/mm2)
Độ giãn dài
Elongation
(%)
TCVN
1651 - 85
(1765 - 85 )
CT 33 240 min    
CT 34 230 min 340 ÷ 440 32 min
CT 38 250 min 380 ÷ 490 26 min
CT 42 270 min 420 ÷ 540 24 min
CT 51 290 min 510 ÷ 640 20 min
TCVN
3104 - 79
25Mn2Si 392 min 590 min 14 min
35MnSi 392 min 590 min 14 min
JIS G3112 SD 295A 295 min 440 ÷ 600 16 min (d<25mm)
18 min (d≥25mm)
SD 345 345 ÷ 440 490 min 18 min (d<25mm)
20 min (d≥25mm)
SD 390 390 ÷ 510 560 min 16 min (d<25mm)
18 min (d≥25mm)
SD 490 490  ÷ 625 620 min 12 min (d<25mm)
14 min (d≥25mm)
ASTM A615
/A615M - 94
Gr 40 300 min 500 min 11 min (d=10mm)
12 min (d>10mm)
Gr 60 400 min 600 min 9 min (d≤20mm)
8 min (20
BS 4449 Gr 250 250 min 287 min 22 min
Gr 460 460 min 483 min 12 min
ΓOCT 
5780 - 82
25Γ 2C 380 min 580 min 14 min
35Γ C 380 min 580 min 14 min
ΓOCT
380 - 89 
CT2 196 min 334 ÷ 412 26 min
CT3 225 min 373 ÷ 461 22 min
CT4 245 min 412 ÷ 510 20 min
CT5 265 min 490 ÷ 608 16 min
 
Rolled steel for general structure
Tiêu chuẩn  
Standard
Mác thép
Grade
Độ bền cơ lý
Mechanical Properties
Giới hạn chảy
Yeild Point
(N/mm2)
Giới hạn đứt
Tensile Strength
(N/mm2)
Độ giãn dài
Elongation
(%)
TCVN
1651 - 85
(1765 - 85 )
CT 33 240 min    
CT 34 230 min 340 ÷ 440 32 min
CT 38 250 min 380 ÷ 490 26 min
CT 42 270 min 420 ÷ 540 24 min
CT 51 290 min 510 ÷ 640 20 min
JIS 3101 
1995
SS 330 235 min 330 ÷ 430 25 min
SS 400 235 min 400 ÷ 510 21 min
SS 490 275 min 490 ÷ 610  19 min
SS 540 390 min 540 min 16 min
JIS G3106
1995
SM400 A 235 min 400 ÷ 510 23 min
SM400 B 235 min 400 ÷ 510 23 min
SM490 A 315 min 490 ÷ 610 22 min
SM490 B 315 min 490 ÷ 610 22 min
SM490 YA 355 min 490 ÷ 610 19 min
SM490 YB 355 min 490 ÷ 610 19 min
ΓOCT
380 - 89 
CT2 196 min 334 ÷ 412 26 min
CT3 225 min 373 ÷ 461 22 min
CT4 245 min 412 ÷ 510 20 min
CT5 265 min 490 ÷ 608 16 min
ASTM 1997 A 36 250 400 ÷ 550 20 min
A572 Gr42 290 415 min 20 min
A572 Gr50 345 450 min  18 min
BS 4360 
1986
40B 245 340 ÷ 550 22
40C 245 340 ÷ 550 22
43A 265 430 ÷ 580 20
43B 265 430 ÷ 580 20
43C 265 430 ÷ 580 20
50A 345 490 ÷ 640 18
50B 345 490 ÷ 640 18
50C 345 490 ÷ 640 18
DIN 17100 RST37-2 225 340 ÷ 470 26
ST44-2 265 410 ÷ 540 22
GB700 - 88  Q235A  225 min 375 min 21 min
 Q235B  225 min 375 min 21 min
 Q235C  225 min 375 min 21 min
 Q235D  225 min 375 min 21 min
GB/T1591 - 94  Q345  325 min 470 min 21 min
 
SHEET PILES
Tiêu chuẩn  
Standard
Mác thép
Grade
Độ bền cơ lý
Mechanical Properties
Giới hạn chảy
Yeild Point
(N/mm2)
Giới hạn đứt
Tensile Strength
(N/mm2)
Độ giãn dài
Elongation
(%)
JIS A5528
1998
SY 295 295 min 490 min 17 min
SY 390 390 min 540 min 15 min
 
 
 
 
 
0915541119
Menu